Ardis s.c. jest firmą obsługującą kompleksowo rynek nieruchomości. Świadczymy usługi w zakresie doradztwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania i administrowania budynkami komercyjnymi i wielorodzinnymi.
Proponujemy nasze wsparcie w rozwiązywaniu problemów stanu prawnego nieruchomości, pomoc w przygotowaniu postępowań spadkowych, zasiedzeń i wszelkich innych skomplikowanych spraw.
Współpracujemy z deweloperami i ułatwiamy uzyskanie kredytów hipotecznych.
Posiadamy licencje zawodowe: pośrednika, zarządcy oraz certyfikaty doradców rynku nieruchomości i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jesteśmy członkami Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości w Warszawie.